Hva er en SHA-koordinator
Innen bygge- og anleggsnæringen er det avgjørende å opprettholde høye sikkerhetsstandarder for å sikre velferden til de som arbeider på byggeplassen, samt sikre effektivitet og overholdelse av relevante lover og forskrifter. SHA-koordinatoren, eller Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-koordinatoren, spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Formålet med denne artikkelen er å forklare hva...